دانلود متن کامل نمایشنامه باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف و ترجمه فارسی بهروز تورانی (pdf )

http://www.ibiblio.org/eldritch/ac/jr/chekhov.jpg

آنتون پاولوويچ چخوف 1861 – 1904 فرزند پيشه ورى خرده پا بود . پدرش اغلب با مشكلات مالى دست به گريبان بود و از اين رو آنتون پاولوويچ كودكى سختى را گذراند.

در بيست سالگى براى تحقيق در رشته ى پزشكى به مسكو رفت و از همان زمان انتشار داستانها و طر ح هاى طنزآميزش را با امضاهاى مستعارى نظير برادر برادرم یا طبیب بیمار در نشريات آغاز كرد.

مجموعه داستانى كه در سال 1884 به چاپ رسيد آنچنان موفقيت آميز از آب درآمد كه او توانست حرفه ى پزشكى را رها كند و اوقاتش را به تمامى به كار نوشتن اختصاص دهد . سه سال بعد مجموع ه يى از داستانهايش كه با نام در هواى گرگ و ميش منتشر شد جايزه ى پوشكين را برد . با اين همه موفقيت ادبى چخوف در سال 1888 و با انتشارداستان بلند “استپ ها” كه تصويرى نمادين از زندگانى روسى بود، آغاز شد . در همين حال، چخوف نوشتن قالب نمايشنامه را نيز آغاز كرد.

در پايان سده ى نوزدهم ميلادى، به دنبال ديدارى از اردوگاه محرومان در جزيره ى ساخالين شرحى از اين سفر را منتشر كرد و همين ديدار بود كه علاقمندى او را به مسايل اجتماعى افزايش داد، تا جايى كه رفته رفته از انديشه هاى ضد روشنفكرى و طرز تفكر انفعالى ملهم از تولستوى دست كشيد و بالاخره در آغاز سده ى بيستم، هنگامى كه به عضويت فرهنگستان علوم روسيه برگزيده شد، با تسليم استعفاى خود، اعتراضش را آشكارتر بيان كرد.

چه در داستا ن هاى كوتاه – كه چخوف بيشتر شهرت خود را مديون نوشتن آنهاست، – چه در نمايشنامه هاى کوتاه وچه در چهار نمایشنامه بلندش (مرغ دریایی 1896 – سه خواهر 1899 – دایی وانیا 1902 و باغ آلبالو 1904 ).

آنتون پاولوويچ چخوف استادى خود ر ا در ترسيم سيماى پرملال و محنت بار زندگانى وابستگان به طبقه ى فرودست روسيه نشان داده است . در هريك از داستانها و نمايشنامه هاى او همدردى عميقش با اين قشرها و اميدش براى بهبود روزگار آنان به چشم مى خورد.متن حاضر باغ آلبالو برمبناى ترجم ه يى كه خانم كاتلي ن كوك در سال 1973 از اين اثر و چهار نمايشنامه ى ديگر چخوف به انجام رسانده فراهم آمده است . اما تندباد ايام از سال 1904 تا سال 1984 لاجرم نوشته هاى چخوف را نيز بى نصيب نگذاشته است . از اينرو در دو مورد كه ترکتازی اين توفان، از باغ آلبالو جز شاخه هايى موريانه خورده چيزى بجا نگذاشته اند به متن ديگرى مراجعه شد. در دو مورد فوق از كتاب زیر استفاده شده است :

The Works of Anton Chekov, One Volume Edition, Black’s ReadersService Company New York, N.Y. Copyright 1929, By alter J. Black,INC.

بسيارى از منتقدين در طى هشتاد سال گذشته به شكل هاى گوناگون درصدد مقايسه ميان سرنوشت باغ آلبالو و سرنوشت روسيه برآمده اند و از اين طريق چخوف را داراى ديدى پيشگويانه توصيف كرده اند . امروز اين نظريه طرفداران بيشمارى دارد . نگاهى به متن اثر روشن مى كند كه باغ آلبالو، ميراث فئودال ورشكسته رانوسکایا سرانجام به لوپاخین بورژوا مى رسد… و اميد چخوف براى بهبودى به سرانجامى اين چنين انجاميد.

آنتون چخوف، اندكى پس از نخستين نمايش اين اثر درگذشت

لینک در یافت فایل :  pdf نمایشنامه باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف – حجم فایل 357 کیلو بایت